Ohře s dětma 7.2012

Ohře s dětma 7.2012

Vyrazili jsme s přáteli a dětmi na vodu – Ohři. Počásko mohlo být lepší, ale v rámci možností vyšlo nakonec dobře. Bylo to fajn a děti nadšené!

Deštivý začátek v kolibě

Vyplouváme

I další raft se naloďuje

Plujeme si

Pohodové soulodění

Peřejky, i holky jdou do tahu:-)

Jez s Klárkou…

Blíží se občerstvení na vodě…

Pohodička, soulodění, peřejky…

Jdeme omrknout šlajsnu u Mlýna…

Šlajsna u Mlýna, napodruhé, jako Jája:-)

Soulodění, děti to baví:-)

Deštíček, jezíček, stresíček, klídeček…

Cipísci a Pokorní na jezu – deštíková pohodička.